Általános feltételek

 1. Általános feltételek

A webárúház  üzemeltető :  MB TECH BB, székhelye: Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, Cégjegyzékszám: 36 622 524, bejegyezve a Banská Bystrica Kerületi Bíróság üzleti nyilvántartásában, szakasz: Sro, ügyszám: 8822/S (a továbbiakban „ webárúház  üzemeltetője”) Általános Szerzodési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) minden olyan kapcsolatra vonatkoznak, amelyek az ügyféllel a  gorefurbished.hu webárúházon keresztüli árú értékesítésnél merülnek fel.

            Ezen a weboldalon az ügyfélnek lehetősége van vásárolni a webárúház üzemeltetőjének egyik kijelölt üzleti partnerétől(„REFURBISHED eladó”), aki szintén részt vesz a vételi és adásvételi szerződésben, amelyet az ügyfél a vevő oldalon köt, a REFURISHED eladó pedig az eladó oldalon(a továbbiakban „eladó”).

Az webárúház üzemeltetője felel a weboldalon elhelyezett tartalomért, azt adminisztrálja, meghatározza az egyes termékek elérhetőségét és árát, az eladóval együtt elfogadja és megerősíti az egyedi megrendeléseket, feldolgozza azokat, és utasítja az eladót, hogy adja át az árut a vevőnek.

            Az eladó kliense lehet természetes vagy jogi személy(a továbbiakban „vásárló”).

Ezeket az üzleti kapcsolatokat az alábbi törvény szabályozza:

 1. 40/1964 Coll. Törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról 372/1990 Coll. a bűncselekményekről szóló, módosított (a továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”) és 102/2014 Coll. a fogyasztók védelméről az áruk értékesítésekor vagy szolgáltatások nyújtásakor az eladó távollevők közötti vagy üzlethelyiségen kívüli szerződés alapján (a továbbiakban: a távértékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi törvény).

Ez kifejezetten kizárja a Vevőnek a Megrendelésben meghatározott bármely egyéb feltételét, egyéb dokumentumot, üzenetet vagy Vevő e-mailjét, amely ellentétes lenne ezekkel az ÁSZF-ekkel.

Fontos, hogy a webhely használata előtt alaposan olvassa el a ÁSZF-t, a cookiekra vonatkozó irányelveinket és az adatvédelmi irányelveinket (a továbbiakban együttesen  „adatvédelmi elvek”). A weboldal használásakor, vagy megrendelés esetén Önt kötik ezek a feltételeket és az adatvédelmi irányelveket. Ha nem ért egyet a feltételekkel és az adatvédelmi politikával, ne használja ezt a weboldalt.

A vevő elfogadja ezeket a feltételeket, ha a megfelelő mezőre kattint, mielőtt megrendelést tesz az eladó weboldalán, a gorefurbished.hu oldalon. A megrendelés elküldésével a vevő igazolja, hogy tudatában volt annak, hogy a megrendelt árút köteles megfizetni. A megrendelés elküldésével a vevő igazolja, hogy tájékoztatva volt a fogyasztóvédelmi törvény §10a - §14 minden egyes szakaszával.

 1. A szerződés megkötése – megrendelés

Az adásvételi szerződés, amely alapján az eladó eladja a terméket a vevőnek, azon alapul, hogy az eladó a webárúház üzemeltetőjén keresztül megerősíti a vevői rendelést. A Vevő az árut a webárúház üzemeltetőjének gorefurbished.hu weboldalán feltüntetett elektronikus megrendelőlapon keresztül rendeli meg.

      A leadott megrendelés a vevőtől (fogyasztó) az eladónak történő elküldés pillanatában kötelező, de nem érinti a 7. § (3) bekezdésének rendelkezéseit. A fogyasztóvédelmi törvény 5. cikke. A megrendelésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a vevő azonosító adatai a természetes személy keresztnév és vezetéknév, illetve a jogi személy neve, e-mail cím, telefonos kapcsolat, terméknév, pontos termékleírás, a megrendelt áruk mennyisége, a kézbesítés pontos helye alapján szállítási módszer és a vételár fizetésének módja.

Megrendelés végrehajtásához kövesse az online vásárlási folyamatot, és kattintson a „Megrendelés most fizetési kötelezettséggel” gombra. Felhívjuk figyelmét, hogy megrendelést kötelezett a megrendelést megfizetni. Ezután megerősítő e-mailt fog kapni hogy elfogadtuk a megrendelését(„Megrendelés visszaigazolása”). Ez nem azt jelenti, hogy a megrendelést a webárúáz üzemeltetője és az eladó elfogadta. A megrendelése egy vagy több termék megvásárlására vonatkozó ajánlat, amelyet nekünk küld be. Minden megrendelés üzemeltető jóváhagyását igényli. E-mailben értesítjük Önt arról, hogy megrendelése kézbesítésre került(„Szállítási bizonylat”).

      A felek közötti termékvásárlási szerződés (a továbbiakban „szerződés”) csak akkor kerül megkötésre, ha megrendelés visszaigazolást küldünk Önnek.

A megrendelés adatainak összefoglalását csatoljuk a szállítási nyugtához („elektronikus átvételi nyugta”).

      Ha a Vevő egyben fogyasztó, akkor az adásvételi szerződés szerves részét képezi az eladó által a Vevőnek nyújtott vásárlási információ, mielőtt a jelen ÁSZF-en és az adatvédelmi politikán keresztül megkötötték a vásárlási megállapodást.

 1. Árú elérhetősége

A webárúház üzemeltetője és az eladó súlyos okokból fenntartja a jogot (különösen, ha az eladó nem rendelkezik a szükséges áruval raktáron, vagy ha tudja beszerezni a szükséges árut, vagy a kívánt mennyiségben nem tudja szálítani a vevőnek), nem fogadja el a vevő megrendelését vagy törli, ilyenkor a vevőt tájékoztatja (telefonon, írásban, e-mailben). Fenntartjuk a jogot, hogy ezt bármikor megtehessük. Nem vállalunk felelősséget Önnek vagy harmadik félnek a termékek eltávolításáért a weboldalról, vagy bármely anyag vagy tartalom eltávolításáért vagy módosításáért a weboldalról, vagy a megrendelés feldolgozásáért a megrendelés átvételének elküldése után.

            A webárúház üzemeltetője és az eladó fenntartja a jogot arra is, hogy a vevőnek információt szolgáltasson az azonos vagy magasabb minőségű és értékű cseretermékekről, amelyeket meg lehet rendelni, vagy lehetőséget adjon a vevőnek e-mail útján a rendelés visszavonására. Ha a vevő nem kívánja megrendelni cseretermékeket, és vissza szeretné vonni a szerződést, vagy törölni szeretné a megrendelést, az eladó (vagy a webárúház üzemeltetője) az e-mail kézhezvételétől számított 14 napon belül megfizeti a vevő által fizetett összeget.

            Feltéve, hogy a vevő ésszerű határidőn belül nem vonja vissza a szerződést, nem törli a megrendelést vagy nem fogadja el a csereterméket, a webárúház üzemeltetője vagy az eladó jogosult visszavonni a szerződést és a vásárlónak kifizetett összeget fizetni a visszavonás kézbesítésétől számított 14 napon belül.

 1. Fizetési feltételek

A Vevő köteles a megrendelésnek a webárúház üzemeltetője általi megerősítésének időpontjában érvényes vételárat megfelelő időben megfizetni. Ha webárúház üzemeltetője a vevő által megrendelt termékek árhibáját fedezi fel, akkor erről haladéktalanul értesíti a vevőt, és lehetőséget ad neki arra, hogy a megrendelést a megfelelő áron megerősítse, vagy e-mailben vagy írásban visszavonja. Ha webárúház üzemeltetőjének nem sikerül fel venni a kapcsolatot a vevővel, akkor a megrendelést visszavontnak tekintik, és a befizetett összeget a visszavonástól számított 14 napon belül teljes egészében visszatérítik a vevőnek.

Az eladó nem köteles a Vevőnek hibásan alacsonyabb áron szállítani a terméket (még akkor sem, ha wbárúház üzemeltetője vagy az eladó már küldött szállítási nyugtát), ha az árhiba nyilvánvaló és tévedhetetlen, és ésszerűen felismerheti téves árként.

Az áruk vételára az az ár, amelyet webárúház üzemeltetője a gorefurbished.hu weboldalon a kiválasztott árukra vonatkozóan megad. A vételár tartalmazza az ÁFA-t. Az így meghatározott vételárat a Vevőnek jóvá kell hagyni az áruk szállításának költségeivel és a költségekkel, amelyek a pénzforgalmi szolgáltató által a nyújtott fizetési szolgáltatásért felszámított díjat jelentik (a továbbiakban „Vásárlási ár”).

Ennek megfelelően és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112 / EK irányelv V. címének I. fejezete alapján a kézbesítés helye az a tagállam, ahol az árukat szállítják, és az alkalmazandó ÁFA az adott tagállam alkalmazandó tarifáján belül megjelöli az árut a megrendelt rendelés alapján.

Az egyes joghatóságra vonatkozó szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően ésszerű ÁFÁ-t számolunk fel, amikor az árukat ÁFA szempontjából adóalanyok (vagy kötelesek) az ügyfeleknek.

A vevő a vételárat az alábbi módok valamelyikében fizeti:

- készpénz vagy hitelkártya közvetlenül az eladónak, az áruk személyes átvételekor,

- készpénzszállításkor,

- banki átutalás a Felújított Partner számlára, .

      - készpénz nélküli fizetési kártya a ČSOB biztonságos internetes fizetési átjáróján   keresztül.   

Nem készpénzes fizetés hitel / betéti kártyával a CSOB által biztosított fizetési kapun keresztül, a. s. - Ha ezt a fizetési módot nem készpénzes fizetési kártyával választják ki, akkor a vevő a megfelelő internetes fizetési átjárón belül vele közölt lépések szerint jár el. Az eladó nem köteles elküldeni a vevőnek a vásárlás tárgyát, mielőtt a vevő fizetne. Ha a vevő a ČSOB (internetes fizetési átjáró) fizetési rendszert használja: Československá obchodná banka, as székhellyel: Michalská 18, Pozsony 815 63, Szlovák Köztársaság, IČO: 36 854 140, bejegyezve az OS Pozsony kereskedelmi nyilvántartásában I. szakasz: Kft., Sz. A 4314 / B. Számú irányelv értelmében a felhasználást megelőzően el kell olvasnia a használatára vonatkozó üzleti feltételeket. A ČSOB fizetési rendszert kizárólag a Československá obchodná banka üzemelteti, a. s. a Az eladó és az e-üzlet üzemeltetője ezért nem vállal felelősséget a vevőnek a fizetési rendszer használatával vagy azzal kapcsolatos károkért. A hitelkártya-adatok titkosítva kerülnek a jogosulatlan hozzáférés kockázatának minimalizálása érdekében. A hitelkártyákat a kártya kibocsátója ellenőrzi és engedélyezi. Ha az alany nem engedélyezi a fizetést, az eladó és az e-üzlet üzemeltetője nem vállal felelősséget a késedelemért vagy a kézbesítés elmulasztásáért, és nem tud szerződést kötni veled.

      A vevő nem készpénzes kifizetéseit a webárúház üzemeltetőjének bankszámláján jóváírják, amely jóváhagyja a kifizetéseket, majd a megfelelő összegben és időben megküldi azokat az eladónak szerződéses megállapodás alapján. A vételárat a vevő fizeti, ha az összeget jóváírja a webárúház üzemeltetőjének számlájára. A fizetés igazolását az eladó állítja ki, és az árukkal együtt a vevőnek kézbesíti.   

 1. Szállítási feltételek

Az áruk kiszállítását a webárúház üzemeltetője végzi kézbesítés vagy expressz kézbesítés (futár) útján a megrendelésben megadott vevő címére. Ha a vevő úgy dönt, hogy személyesen veszi át az árut, annak kiszállítását az eladó látja el annak működésében, amelyet a vevő választott, és amelynek címét a megrendelésben megadta.

            Az eladó vagy a webárúház üzemeltetője az árut a vevőnek a vásárló megrendelésének megerősítésétől számított 14 munkanapon belül kézbesíti, ha a vevő által megrendelt áruk raktáron vannak. Ha a vásárló által a megrendeléskor megrendelt áruk nem állnak rendelkezésre raktáron, a webárúház üzemeltetője vagy az eladó tájékoztatja a vevőt arról az időszakról, amelyen belül az árut a vevőnek kiszállítják. Ha az árut a vevő megrendelésének a webárúház üzemeltetője általi megerősítésétől számított 14 munkanapon belül nem lehet kézbesíteni, az eladó vagy a webárúház üzemeltetője erről tájékoztatja a vevőt. Az előző mondat szerinti késedelmes szállítás esetén a vevő jogosult elállni a szerződéstől, vagy megállapodhat az eladóval vagy a webárúház üzemeltetőjével az új termékértékesítésről. A Vevő az expressz kézbesítési szolgáltatást 24 órán belül igénybe veheti, amikor a Vevő megrendelését a webárúház üzemeltetője visszaigazolja, amelyet a webárúház üzemeltetőjének a vásárlói megrendelés megerősítésének időpontjában érvényes árjegyzékével összhangban számít fel. Ha az eladó késedelmesen szállítja az árut a vevőnek, és a vevő vonja vissza a szerződést, akkor az eladó jogosult az áruk expressz kézbesítését igényelni. Az előző mondatban szereplő esetben az eladó jogosult az árut a vevőnek expressz kézbesítéssel, saját költségén kiszállítani.     

            Az áruk szállítása a vevőnek teljesül:

 • az áruk átadása az első szállítónak, amelyet a vevő kijelöl szállításra, vagy az árut a vevőnek elküldése,
 • lehetővé teszi a vevő számára, hogy az árut az eladó nyitvatartási ideje alatt értékesítse az eladó helyiségeiben.

Az áru kiszállításakor a vevő köteles megfelelően ellenőrizni a szállított áruk helytállóságát és teljességét az ÁSZF 9. cikke értelmében.

A Vevőnek joga van hibás megrendelést elutasítani, vagy hibás megrendelés kézhezvételét megerősíteni, és ezt követően a jelen feltételekbe tartozó panaszkezelési politika szerint jár el. Ha a megrendelést tévesen utasítja el, a megrendelés visszaküldésével kapcsolatos összes költséget az eladó viseli.

            Az áru átvétele során észlelhető hiányosságok későbbi bejelentését az eladó nem veszi figyelembe. Abban az esetben, ha a szállított árut a rendelés hibás elutasítása kivételével más okból nem fogadják el, a Vevő viseli az Eladó részéről felmerült elszámolható költségeket. Abban az esetben, ha a vevő fogyasztó, ez a megállapodás nem érinti a 10. § (1) bekezdését. A fogyasztóvédelmi törvény 3. cikke.

            Ha a Vevő az áruknak az Eladó vagy webárúhaz üzemeltetője általi átvételének kérésétől számított 30 napon belül nem veszi át az árut, az eladó jogosult elállni a Szerződéstől. A vevő az áruk személyes elfogadását a szállítólevéllel aláírással igazolja, amelyben egyértelműen megadja nevét és vezetéknevét. Ha a szállítólevelet valamilyen okból nem állították ki, akkor a vevő a számla aláírásával igazolja az áruk kézhezvételét, amely ebben az esetben szolgál a kézbesítési bizonylatnak. Ha az eladó és a vevő írásban másként nem állapodik meg, az áruk tulajdonjogának és károsodásának kockázata a vevőre hárul, amikor az árut az eladótól megkapják. Amennyiben a Vevő késedelmesen veszi át az árut, az áruk károsodásának kockázata a Vevőre hárul, amikor a Vevő késik az áruk átvételével.

 1. Weboldalunk használati feltételei

A weboldal használatával és megrendelések felhasználásával felhasználóként elfogadja az alábbiakat:

 1. a) A weboldalt csak kérdések és jogilag érvényes megrendelések benyújtására használja.
 2. b) Nem ad meg hamis vagy csalárd megrendeléseket. Ha alapos gyanú merül fel, hogy ilyen típusú megrendelést nyújtottak be, az eladó jogosult azt visszavonni és erről értesíteni az illetékes hatóságokat.
 3. c) Adjon nekünk valódi, teljes és pontos e-mail címet, postai címet vagy egyéb elérhetőségi adatokat. Ön beleegyezik abba is, hogy ezeket az információkat felhasználhatjuk, ha szükséges, hogy kapcsolatba léphessünk önnel a megrendelésével kapcslatosan (kérjük, olvassa el a Adatvédelmi irányelveket).

Ha nem adja meg nekünk az összes szükséges információt, akkor nem tudja megrendelését megtenni. A weboldalon történő megrendeléssel kijelenti, hogy 18 évesnél idősebb, jogilag illetékes a kötelező érvényű megállapodások megkötésére, és teljes mértékben elfogadja a feltételeket. Ezenkívül kijelenti és megerősíti, hogy a megrendelés megküldése előtt elegendő információt közöltünk Önnek a vételi szerződés megkötéséhez szükséges lépésekről, ezeket a feltételeket a weboldal megfelelő aloldalán ismertetve, hogy a vételi szerződést nem tárolják elektronikus úton. Önnek joga van írásban igényelni azt, hogy a vételi szerződés megkötésére magyarul javasolják a nyelvet.

 1. A vevő-felhasználó visszavonása a szerződésből

A Fogyasztóvédelmi törvény értelmében a vevőnek, aki egyben a fogyasztónak , az áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül visszavonhatja a szerződést és az árut visszaadhatja. A Vevőnek ezeket a jogokat közvetlenül az eladóval szemben kell gyakorolnia, ha a Vevő még nem kapott „megérkezési igazolást”.

Az elállási időszak fennmaradónak tekinthető, ha az elállási értesítést legkésőbb az időszak utolsó napján megküldték az eladónak.

A Vevőnek joga van elállni a szerződéstől az elállási időszak kezdete előtt is. A szerződéstől való elálláshoz a vevő jogosult az eladó által megadott elállási formanyomtatványt használni, amelyet a gorefurbished.hu webárúház üzemeltetőjének weboldalán tesz közzé.

            A vevő által visszaküldött áruk nem lehet használt vagy sérült, amennyiben lehetséges, az eredeti csomagolásban kell lenniük, és a vásárló köteles igazolni az áruk vásárlását.

A szerződéstől való elállás esetén a vevő köteles az árut visszaadni az eladónak, a cég székhelyének címére, kivéve, ha az eladóval másként állapodnak meg. A szerződéstől való elálláskor a vevő csak az áru visszaküldésének az eladónak vagy az eladó által az áruk átvételére meghatalmazott személyének visszaküldésével jár.

Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vevőnek az összes, az Eladó által a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott kifizetést, beleértve a szállítási, szállítási, postai és egyéb díjakat. , ugyanúgy, mint a vevő fizetésekor, hacsak másként nem állapodnak meg. A fentiek ellenére a visszatérítést visszatarthatjuk mindaddig, amíg az eladó meg nem kapta az árut, vagy amíg a vevő nem bizonyítja, hogy az árut visszajuttatták, attól függően, hogy melyik a legkorábbi.

A 7. § (3) bekezdésével összhangban A fogyasztóvédelmi törvény 6. cikke értelmében a távértékesítésben a fogyasztó nem vonhatja vissza a szerződést, amely:

- szolgáltatás nyújtása, amennyiben annak nyújtása a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy kellőképpen értesítették arról, hogy e hozzájárulás kifejezésével elveszíti az elállási jogot a szolgáltatás teljes teljesítése után, és vagy olyan szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzügyi piacon bekövetkező ármozgásoktól függ, amelyeket az eladó nem tud ellenőrizni, és amelyek az elállási időszak alatt előfordulhatnak,

- a fogyasztó különleges igényei szerint elkészített áruk, egyedi gyártású vagy kifejezetten egyre tervezett áruk eladása

- gyorsan romló vagy romlandó áruk értékesítése,

- olyan védőcsomagolásban lévő áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem megfelelő visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása a szállítás után megsérült,

- olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek áráról a szerződés megkötésekor megállapodtak, amelynek kézbesítése legkorábban 30 napon belül megtörténhet, és amelynek ára az árak piaci változásától függ, amelyet az eladó nem befolyásolhat; sürgős javítások vagy karbantartás elvégzése, amelyet a fogyasztó kifejezetten felkért az eladóra; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges alkatrészek kivételével az áruk adásvételi szerződéseire, ha azokat az eladó fogyasztójának látogatása során kötötték meg, és a fogyasztó ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat nem előre megrendelte,

- hangfelvételek, videofelvételek eladása , audiovizuális felvételek, védőcsomagolásban értékesített könyvek vagy számítógépes szoftverek, ha a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást,

- folyóiratok értékesítése, kivéve előfizetéses értékesítés és nem védőcsomagolásban nem szállított könyvek értékesítése, -

 szállás- és szállítási szolgáltatások, a szállástól eltérő áruk, autókölcsönzés, vendéglátó-ipari szolgáltatások vagy szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, amelyek alapján az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időben vagy a meghatározott időtartamon belül nyújtja,

- az elektronikus tartalom nyújtása, a kézzelfogható adathordozón, ha annak biztosítását a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték, és a fogyasztó kijelentette, hogy kellően értesítették arról, hogy az ilyen hozzájárulás kifejezésével elveszíti elállási jogát.

 1. Jótállási feltételek és a hibákért való felelősség

Az árukat a legnagyobb gondossággal gyártják, a legjobb anyagok és technológiák felhasználásával. A jótállási idő attól az időponttól kezdődik, amikor az árut a vevő megkapta. Az összes termékre vonatkozó jótállási idő 24 hónap (kivéve a cég regisztrációs számára történő eladást, ahol a garancia 12 hónap) attól az időponttól számítva, amikor az árut a vevő megkapta, kivéve, ha az alábbiakban másként jelezzük, vagy ha az eladó hosszabb garanciaidőt nem nyújt. A jótállás az áruk átvételének napjától kezdődik.

Hosszabb garanciaidőt lehet meghatározni a felhasználói kézikönyvben vagy feltüntetni a mellékelt termék számláján.

A hiba miatt alacsonyabb áron eladott termékekre a garanciaidő 24 hónap, az eladó azonban nem vállal felelősséget az olyan hibáért, amelyért alacsonyabb árat állapodtak meg. A használt tárgyakra vonatkozó garanciaidő 12 hónap (a Ptk. 620. § (2) bekezdése), és az eladó nem vállal felelősséget a használat vagy kopás okozta hibákért. A használt tárgyakat jól láthatóan megjelölték az eladó által használt módon, és tartalmazzák a rövidített garanciaidőre vonatkozó információkat.

Az eladó az alábbiak szerint nyújt garanciát az áruk hibáira:

 • mennyiségi hibák - áruk hibái, amelyek a megállapodás szerinti mennyiségnél kevesebb kézbesítésből állnak - a vevő köteles legkésőbb az áru átvételekor értesíteni az eladót, ellenkező esetben a hibával kapcsolatos követelései lejárnak. Ha a vevő aláírja a szállítólevelet. az áru kiszállítását igazoló egyéb dokumentum, amely nem említi az ilyen típusú hibákat, a jogi fikció az, hogy az árut a vevőnek a megállapodás szerinti mennyiségben szállították,
 • az áruk látható mechanikai sérülései, ideértve a nem megfelelő csomagolást és a karcolásokat, valamint egyéb nyilvánvaló hibák, amelyek közvetlenül láthatók a kézbesítéskor áruk - a vevő köteles legkésőbb az áru átvételekor értesíteni az eladót, ellenkező esetben a hibával kapcsolatos követelései lejárnak. Ha a vevő aláírja a szállítólevelet. egyéb okmány, amely igazolja az áruk szállítását, és nem jelzi az ilyen típusú hibákat, az árut nyilvánvaló hibák nélkül szállították a vevőnek;
 • az áruk kicsomagolása során észlelhető hibák - a vevő köteles a csomagolás után azonnal észlelhető áruk minden hibájára;
 • hiányosságok, amelyeket az áruk felhasználásával más módon nem lehet észlelni - ezek rejtett hibák, amelyeket a vevő jogosult és köteles alkalmazni az eladóval indokolatlan késedelem nélkül a felismerés után, de legkésőbb 7 napon belül, amikor a hibák vagy kellő gondossággal megtudhatja; ezen időszak letelte után a vevőnek az áruk ezen hibáira vonatkozó követelései lejárnak.

A vevő általános kötelezettsége a termékek kezelése az áruk gyártóinak katalógusaiban, utasításaiban és brosúráiban megadott utasítások szerint.

A jótállás nem vonatkozik, és az eladó nem vállal felelősséget, különösen a következő hibákért:

 • Helytelen működés, nem megfelelő vagy nem megfelelő kezelés (különösen a termék műanyag alkatrészeinek sérülése, a nem megfelelő tisztítás által okozott karcolások, az ütések által okozott károk ...). a gyártó kézikönyvével ellentétben az elektrosztatikus kisülés károsodása miatt:
 • helytelen vagy hibás szoftver, vagy bármilyen kapcsolódó károsodás miatt;
 • természeti katasztrófa, heves károk, időjárási körülmények vagy rendkívül szokatlan körülmények között történő üzemeltetés miatt; a termék eladójától másutt vásárolt alkatrészek összeférhetetlensége miatt, kivéve, ha ezt az alkatrészt az eladó jóváhagyja,
 • a termékkel való jogosulatlan beavatkozás miatt; különösen a katalógusban, a kézikönyvben, a tájékoztatóban, a felhasználói kézikönyvben és a laptop akkumulátorában leírt áruk működési és felhasználási elveinek súlyos megsértése miatt.

Az eladó nem vállal felelősséget a termék adathordozón tárolt adatok veszteségéért, megrongálásáért vagy helytelen felhasználásáért. Mielőtt javításra veszi a terméket, a vevő felelőssége, hogy gondoskodjon a szükséges adatok megfelelő biztonsági másolatáról és megakadályozza azok esetleges visszaélését.

A panaszkezelési eljárást, ideértve a vevő hiányosságokat, a jelen ÁSZF 9. szakaszában meghatározott panaszkezelési politika szabályozza.

Ha a vevőt fogyasztónak tekintik, akkor a 619. és azt követő §-ok rendelkezéseit. A Polgári Törvénykönyv elsőbbséget élvez az e cikkben szereplő rendelkezésekkel szemben. A polgári törvénykönyv rendelkezéseit az áruhibákból eredő követelésekre is alkalmazni kell.

 1. A panaszok kezelésének alapelvei - panaszkezelési eljárás

Ha a panaszt időben és az e cikkben szabályozott módon nyújtották be, a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 622–625 §-ával összhangban a következő jogokkal kell rendelkeznie áruhibák esetén:

 • Ha a hiba kijavítható, a vevőnek joga van a hibát indokolatlan késedelem nélkül ingyenesen, időben és megfelelő módon kijavítani.
 • A hiba kijavítása helyett a vevő kérheti a megrendelés cseréjét; ha a hiba csak a megrendelés egy részét érinti, akkor kérheti az alkatrész cseréjét, ha az eladónak nem merülnek fel aránytalanul nagy költségek a rendelés árához vagy a rendelés fontosságához viszonyítva.
 • Ha a hibát nem lehet kijavítani, és megakadályozza a megrendelés hibamentes felhasználását, akkor a vevőnek joga van megváltani a megrendelést vagy elállni a szerződéstől.
 • Ugyanezek a jogok vonatkoznak a vevőre akkor is, ha a hibákat kijavíthatják, de a megrendelt árut nem tudja megfelelően használni javítás utáni hiba vagy több hiba miatt.
 • Javíthatatlan hibák esetén a vevő megfelelő kedvezményre jogosult a megrendelés árából.

Tájékoztattuk Önt a fent felsorolt ​​jogokról, amikor ezeket a feltételeket a weboldal megfelelő aloldalára helyeztük, és lehetősége nyílt megismerkedni velük a megrendelés benyújtása előtt.

A vevő igényt állíthat be:

 • személyesen közvetlenül az eladó székhelyén, a panasz által felhatalmazott alkalmazottnál, a művelet nyitvatartási ideje alatt minden nap,
 • írásban, az eladó székhelyének postai címére történő elküldéssel.

Az eladónak vagy az eladó által felhatalmazott alkalmazottnak haladéktalanul, bonyolult esetekben, a kérelem benyújtásától számított 3 munkanapon belül meg kell határoznia a panasz kezelésének módszerét, különösen akkor, ha az áruk komplex műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül.

Abban az esetben, ha az áruk állapotának komplex műszaki értékelésére van szükség, a vevőt tájékoztatni lehet a követelés státusáról, amelyet az eladó és a vevő közötti megállapodás alapján tovább értékelnek.

Igénylés benyújtásakor a következő tényeket kell igazolni:

 • hogy a vevő megvásárolta a terméket az eladótól, akivel alkalmazom és milyen áron; ebből a célból a vevőnek érvényes vásárlási igazolást kell bemutatnia, amely feltünteti a vásárlás dátumát, és igazolja az igényelt áruk megvásárlását (különösen a számlát, a nyugtát, a szállítólevelet stb.); nem olyan hiba, amelyre a jelen panasztételi eljárás, a gyártó felhasználói kézikönyve vagy a vonatkozó jogszabályok értelmében nem vonatkozik a garancia, egyébként,
 • ha a termékre az általánosnál hosszabb szavatossági időt kaptak - 24 hónap, a vevő bizonyítja, hogy a hiba a jótállási időszak alatt jelentkezett. E célból a Vevőnek megfelelően és olvashatóan kitöltött garancialevelet kell benyújtania, amely tartalmazza az eladás dátumát, a termék típusát, az üzlet bélyegzőjét és az eladó aláírását. Különleges esetekben, amikor a hosszabb szavatossági időszak ismert az eladóval, nem kell megkövetelnie a vásárlótól, hogy igazolja igazolását.

A Vevő köteles az igényelt árut megfelelő módon megjelölni, és az áruk hibáját a lehető legpontosabban leírni, és a Vevő minden elérhetőségi adatait megadni a panasztételi folyamat során történő kommunikáció céljából.

 • A számítógép igénylésekor a vásárlónak azt is kijelentenie kell, hogy teljesülnek az összes licencfeltétel és hogy a számítógépbe nincs telepítve illegális szoftver, különben az eladó nem köteles elfogadni a kapott igényt. Ha az eladó rájön, hogy az igényelt számítógép illegális szoftvert tartalmaz, akkor nem köteles nyugtázni a beérkezett igényt. Ebben az esetben az eladó nem felel a kárért.

Amennyiben a fenti feltételek valamelyikét a Vevő elmulasztja, az eladónak joga van a reklamációt nem elfogadni. utasítsa el a keresetet. Az eladó és a vevő közötti megállapodás alapján később a garanciaszolgálat utáni igény elfogadásának / elutasításának következménye lehet az eladó webhelyén közzétett és garanciaszolgáltatásként kiszámlázott árlista szerint fizetendő díjért.

Ha a vevő olyan hibáról számol be, amelyre a jótállás nem terjed ki (pl. Nem teljesülnek a jótállási feltételek, a hibát hibásan jelentették be, a jótállás utáni időtartamra stb.), Az eladó kérheti a bejelentett hiba teljes eltávolításával járó költségek megtérítését.

Az eladó visszaigazolást ad ki a Vevőnek, amikor igényt állít. Az eladó írásbeli dokumentumot állít ki a követelés rendezéséről legkésőbb a követelés napjától számított 30 napon belül.

A panaszkezelési módszer meghatározása után az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül kezelni a panaszt, azonban a panasz benyújtásának napjától számított 30 nap nem lehet hosszabb. A követelés rendezésének ezen határideje után a vevőnek ugyanolyan jogai vannak, mintha olyan hiba lenne, amelyet nem lehet megjavítani (áruk cseréjének vagy visszatérítésének joga - visszavonás a Szerződésből).

Áruk iránti igény esetén a vásárlás első 12 hónapjában az eladó csak a szakértői vélemény alapján utasíthatja el az igényt. Az eladó a panasz rendezésétől számított 14 napon belül megküldi a fogyasztónak a panasz elutasítását indokoló szakértői vélemény másolatát. Ha az eladó elutasítja az áruk iránti igényt a vásárlás 12 hónapja után, az eladó köteles a követelés igazolásában jelezni, hogy a vevő az árut szakmai értékelés céljából elküldheti. Ha az ügyfél szakértői megítéléssel bizonyítja az eladó felelősségét az áruk hibáért, akkor újra panaszt nyújthat be.

Ha a hibás termékeket kicserélik újra, a jótállási idő az új termékek átvételétől kezdődik. Ha cserealkatrészt cserélnek ki, az új alkatrészre vonatkozó jótállási idő az új alkatrész kézhezvételétől kezdődik. A garanciaidő nem tartalmazza azt az időtartamot, amely a jogok gyakorlásától a hibákért való felelősségvállalástól egészen addig az időig, amikor a vevőnek a javítást követően köteles volt átvenni a dolgot. Azoknak az áruknak a hibáival kapcsolatos felelősségi jog, amelyekre a jótállási idő lejár, ha azokat a garanciaidőn belül nem teljesítették.

Az áruk iránti igényekre a polgári törvénykönyv és a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései vonatkoznak.

Az áruk kezelése, használata, szállítása és tárolása során a vevő köteles az áruk gyártójának felhasználói útmutatójában megadott utasításokat követni. A Vevő köteles a szállított árut a lehető leghamarabb ellenőrizni, és az ellenőrzést oly módon kell elvégezni, hogy a megfelelő szakmai ellenőrzés során feltárható hibák a lehető leghamarabb felfedezésre kerüljenek. A Vevő köteles azonnal értesíteni az Eladót az ilyen hibákról. A Vevő köteles értesíteni az Eladót minden később felmerülő hibáról, indokolatlan késedelem nélkül.

A reklamáció benyújtásának leggyakoribb problémái

1.Teljes hibaleírás. A leggyakoribb ügyfelek a hibaleírásban „nem működnek”. Ha a technikus elkezdi tesztelni az alaplapot ezzel a hibaleírással, és elindul, akkor az állítást indokolatlannak kell tekinteni. Ezért kérjük, írjon egy részletes leírást a hibáról, például: „a monitor bekapcsoláskor csak a vörös árnyalatot mutatja, a jobb felső sarokban pedig egy kb. 5 cm széles fekete foltot.”

 1. Sérült védőmatricák. Ne távolítson el önkényesen matricákat (a processzorokról stb.), Különben a garancia automatikusan érvényét veszti.
 2. Hibásan beállított kapcsolók vagy rossz telepítés. Az ügyfél nem olvassa el az utasításokat, és nem telepíti a terméket megfelelően. Kérjük, olvassa el az oktatóanyagokat és a readme fájlokat, hogy sok időt és pénzt takarítson meg.
 3. Rossz BIOS-verzió. Sok hibát okoz egy olyan BIOS telepítése, amelyet nem egy adott alaplaptípusra terveztek. Ha bármilyen kétsége van a BIOS helyességével kapcsolatban a frissítés előtt, kérjük, keresse fel technikusunkat.
 4. A paraméterekkel kapcsolatos reklamáció a gyártó által nem garantált. Az ügyfelek néha olyan termékektől várnak, amelyeket a gyártó nem garantál. Kérjük, konzultáljon forgalmazóinkkal, mielőtt megvásárolná a terméket, vagy kérdezzen rá a termékre.
 5. A paraméterekkel kapcsolatos reklamáció, amelyek első pillantásra hibának tűnnek, de az áruk természetes részét képezik. Például a trinitron és fd trinitron képernyőkkel ellátott monitorokon 2 finom csík látható, ha közelebbről nézik, de nem jelzik a sérült képet, hanem szinkronizálják.
 6. Kiégett pontok az LCD monitoroknál - Az ISO 13406 1 millió pontonként akár 5 égetést tesz lehetővé egy LCD monitor számára. Ezért az ilyen típusú állítások nem fogadhatók el. A táblázatban szereplő ISO szabvány szerint a pixelhibák maximális aránya / millió jó: -2pcs (1. típus) t. j. folyamatosan világít fehér-2db-on (2. típusú) t. j. tartósan fekete-5db (3. típusú), azaz. az 1. és 2. típusú kivételével minden hiba, pl. állandóan vörös, kék, stb. Például: egy 15” LCD-kijelző 0,786432 millió képpontot tartalmaz - megengedett 5/1 millió -, tehát monitoronként 5 * 0,78 = 3,9 hibás pixel.
 7. Záró rendelkezések

Ezek az ÁSZF a gorefurbished.hu webárúház üzemeltetőjének weboldalán való közzététel napján lép hatályba, és a vevő és az általa választott eladó számára kötelező. Az ÁSZF-ek annyiban és megfogalmazásuk szerint érvényesek a weboldalon, amikor a vevő megrendelését eljuttatja az e-üzlet üzemeltetőjének.

Abban az esetben, ha ezen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek vagy érvénytelenek, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és hatékonyságát. Érvénytelen vagy hatástalan rendelkezések helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vevőnek címzett elektronikus üzenetek kézbesítése esetén, ha az eladó nem kap hibaüzenetet az üzenet (e-mail vagy SMS) kézbesítésének lehetetlenségéről a megadott e-mail címre. , ezt az üzenetet (e-mail vagy sms üzenet) a küldést követő következő napon tekintjük kézbesítettnek, kivéve, ha a kötelező törvény másként rendelkezik.

Az webárúház üzemeltetőjének vagy az eladónak címzett elektronikus üzenetek kézbesítésekor az elektronikus dokumentumot (e-mailt) nem tekintik átadottnak addig, amíg azt az e-üzlet üzemeltetője meg nem kapja, vagy az eladó visszaigazolással e-mailben megerősíti a vevőt.

A küldemény kézbesítettnek tekintendő akkor is, ha a címzett megtagadja annak elfogadását, vagy akkor is, ha a címzett saját hibája vagy mulasztása miatt nem fogadja el azt. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy kézbesítették a feladó által meghatározott postai tárolási időszak lejárta után, és a küldemény visszatér a feladóhoz, amelyet a feladónak bizonyítania kell, hogy sértetlen. A futárszolgálat útján (különösen a DPD, DHL, IN TIME, UPS) kézbesített értesítéseket a felek kézhezvételekor kell tekinteni. Ha a futárral történő kézbesítés sikertelen, akkor azt az első kézbesítési kísérlet utáni harmadik napon a kézbesítés pillanatának kell tekinteni, és a kézbesítési kísérlet kézbesítését a futárszolgálat igazolja. Az Eladó kizárólagos hatásköre annak eldöntése, hogy milyen formában és milyen esetekben kommunikál a Vevővel (SMS vagy e-mail vagy más megfelelő módszer).

Ha az ÁSZF és / vagy a Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek vagy érvénytelennek bizonyul, az érvénytelenség vagy érvénytelenség nem érvénytelenítheti vagy érvénytelenítheti a Szerződés és / vagy az ÁSZF egyéb rendelkezéseit. Ebben az esetben a Felek vállalják, hogy az érvénytelen vagy érvénytelen rendelkezést késedelem nélkül kicserélik egy újra, hogy megőrizzék a vonatkozó érvénytelen vagy érvénytelen rendelkezés által kitűzött célt annak elfogadásakor. e szerződés megkötése.

A webárúház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy bármikor felülvizsgálja és módosítsa ezeket a feltételeket. A Feltételek bármilyen módosítása nem sértheti vagy korlátozhatja a Vevőnek a jelen Megállapodás szerinti jogait, amelyeket az ilyen módosítások hatálybalépése előtt hoztak. A módosítások a weboldalon való közzétételük napján lépnek hatályba. Ha a vásárló nem ért egyet a megváltozott feltételekkel, akkor joga van felhasználói fiókját lemondani, ellenkező esetben webárúház üzemeltetője feltételezi, hogy egyetért velük.

A Vevőre a jelen weboldal használatakor vagy az egyes megrendelések benyújtásakor a hatályos irányelvek és feltételek vonatkoznak.

Az alkalmazandó anyagi és eljárási jog a Szlovák Köztársaság joga. Minden, az ÁSZF-ből vagy azzal összefüggésben felmerülő jogvitát, beleértve az árubeszerzésből származó vitákat, kizárólag a Szlovák Köztársaság bíróságai rendezik a szlovák jog szerint. Ha vevőként úgy véli, hogy megsértették jogait, vagy ha nem elégedett a követelés kezelésével, kérjük, először vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: mbtech@mbtech.sk, a bíróságon kívüli megállapodás megkötése céljából.

Ha elutasítjuk a jelentkezését vagy 30 napon belül nem válaszolunk, akkor joga van egy alternatív vitarendezési eljárás megindítására irányuló indítvány benyújtására a 391/2015 Coll. az alternatív vitarendezésről és egyes jogi aktusok módosításairól. E vitákat a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet székhelye: Bajkalská 21 / A, 827 99 Pozsony, PO Box 29 (http://www.soi.sk), vagy bármely más felhatalmazott szerv, amelyet az alternatív vitarendezés a Szlovák Köztársaság pénzügyminisztériumánál (http://www.mhsr.sk). Használhatja az online vitarendezési platformot is, amely elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon.

 

Bejelentkezés

Hibás e-mail, jelszó vagy nem regisztrált felhasználó

Osztályok és besorolás

Termékeink műszaki állapota 100%-os.Forgalmazásba került termékeinre teljesértékű jótállás vonatkozik.

A Refurbished Laptopokat speciális terhelésteszteknek vetjük alá, ezen eredmények alapján az alábbi csoportba osztjuk termékeinket:

NB

új akkumulátor (** 12 hónap teljesítményre vonatkozó jótállás)

VD

70-több perc. (*90 nap teljesítményre vonatkozó jótállás) (internet, MS Office, általános használat)

DB

30-70 perc. (*60 nap teljesítményre vonatkozó jótállás) (internet, MS Office, általános használat)

SB

15 -30 perc. (*30nap teljesítményre vonatkozó jótállás) (internet, MS Office, általános használat)

BB

(az akkumulátor rossz/működésképtelen)

Refurbished laptopok besorolása szépséghibák alapján:

A- Class

legnépszerűbb , minimális szépséghibák (pl. apró kaparás a műanyagon), néhány hetes használatnak megfelelő állapot. A kijelző 100%-os állapotban van.

B+ Class

A kijelző állapota kifogástalan, tartósabb használat jelei láthatóak, hardware állapota 100%-os

B Class

Látható szépséghibák a műanyagon vagy a kijelzőn. A termék működőképes , műszaki állapota kifogástalan. Részletes termékfotók a galériában, ahonnan a termék egyenesen megrendelhető.

Refurbished monitorok besorolása szépséghibák alapján:

A Class

Kijelző állapota kifogástalan, használat nyomait csak a műanyagok viselik

A- Class

Nehezen észlelhető minimális szépséghibák a kijelzőn (pixelhiba,hajszálvékony kaparás) a műanyagok viselhetik használat nyomait.

B+ Class

Nagyobb mértékű szépséghibák a kijelzőn (mélyebb kaparás, több hibás pixel, nagyobb folt) melyek nem akadályozzák a munkát , a termék teljesértékű.

B Class

A kijelző illetve műanyagok jelentós meghibásodása látható (hibás pixelcsíkok, mély kaparások stb), felhasználható például szervertermekben, kedvező ár. Részletes termékfotók a kiválasztott darab galériájában, ahonnan a termék egyenesen megrendelhető.

Refurbished All in one rendszerek besorolása szépséghibák alapján:

A Class

A kijelző 100%-os állapotban van, minimális szépséghibák.

A- Class

Minimális hibaszám a készülék előlapján, láthatóbb szépséghibák a készülék oldalain illetve hátlapján.

B+ Class

Apróbb szépséghibák a készülék kijelzőjén is (nem akadályozzák a munkát), látható szépséghibák a készülék előlapján is

B Class

Jelentősebb szépséghibák a készülék kijelzőén (nem akadályozzák a munkát), a műanyagok károsodása jelentősebb lehet (pattant, törött), jelentősen jutányos árképzés. Részletes termékfotók a kiválasztott darab galériájában, ahonnan a termék egyenesen megrendelhető.

Reklamációs feltételek

A jótállás a berendezés anyagi vagy műszaki hibáira terjed ki, amelyek a gyártás közben keletkezhettek.

Reklamációs (panasztételi) eljárás

A reklamációs eljárás a Szlovák köztársaság következő törvényei ös elrendelösei szerint íródott:
törv.sz. 40/1964 Coll. Polgári Törvénykönyv módosított formájában
törv.sz. 634/1992 Coll. A fogyasztóvédelmi törvényből módosított formában

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa. A weboldal böngészésével Ön hozzájárul a cookie-k használatához. További információk a cookiek használatáról.