Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

Az MB TECH BB s.r.o társaság (székhelye: SK-974 01 Banská Bystrica /Besztercebánya/, Priemyselná ulica 154459/2., statisztikai számjele 36 622 524, bejegyezve a Besztercebányai Járásbíróság Cégjegyzékében, szakasz: Kft, cégjegyzékszám: 8822/S; a továbbiakban: webáruház üzemeltető) mint webáruház üzemeltető jelen Általános értékesítési feltételei (a továbbiakban: ÁÉF) a vásárlónak a gorefurbished.hu internetes áruházban kínált áruk értékesítése során létrejövő jogviszonyokra terjednek ki.

A vásárlók a weboldalon a webáruház üzemeltető „refurbished” megjelölt üzleti partnerénél vásárolhatnak, aki egyúttal a vásárlóval kötött adásvételi szerződés részes fele, melyben a vásárló vevőként, a refurbished értékesítő pedig eladóként szerepel (a továbbiakban: eladó).

A webáruház üzemeltető felelősséget vállal a weboldalon közzétett tartalomért, végrehajtja annak kezelését, meghatározza az egyes termékek elérhetőségét és vételárát, az eladóval közösen fogadja és visszaigazolja az egyes megrendeléseket, kezeli őket, és utasítást ad a az eladónak a termék vevőnek történő átadására.

A vásárló természetes vagy jogi személy lehet (a továbbiakban: vevő). Jelen kereskedelmi jogviszonyokra a szlovák Kereskedelmi Törvénykönyvről szóló Tt. 40/1964. sz. törvény (a továbbiakban: Kereskedelmi Törvénykönyv), a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács szabályszegésekről szóló, többször módosított Tt. 372/1990. sz. törvényének módosításáról szóló Tt. 250/2007. sz. törvény (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény) és a távollévők között vagy az értékesítő üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén nyújtott fogyasztói védelemről szóló Tt. 102/2014. sz. törvény (a továbbiakban: távértékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi törvény) rendelkezései irányadók.

Kifejezetten kizárt bármilyen más, a megrendelésben, egyéb dokumentumban, vevői üzenetben vagy e-mailben foglalt vevői feltételek alkalmazása, melyek a jelen ÁÉF rendelkezéseibe ütköznének.

Elengedhetetlen, hogy a fenti weboldal használata előtt figyelmesen elolvassa a jelen ÁÉF-et, a Sütikezelési szabályzatunkat és az Adatkezelési szabályzatunkat (a továbbiakban együttesen: Adatvédelmi szabályzat). A jelen webhely használata során vagy a webhelyen rendelés leadása esetén Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket és adatvédelmi szabályzatot. Ha nem ért egyet a jelen feltételekkel és az adatvédelmi szabályzattal, ne használja ezt a weboldalt.

A vevő az eladó gorefurbished.hu internetes oldalán leadni kívánt rendelés leadása előtt a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a jelen feltételeket. A vevő a rendelés leadásával megerősíti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a rendelés leadásával és a rendelés részeként köteles kifizetni a megrendelt áru vételárát. A vevő a rendelés leadásával megerősíti, hogy annak leadása előtt tájékoztatást kapott a fogyasztóvédelmi törvény 10a–14. § rendelkezéseiben meghatározott valamennyi feltételről.

2. A Szerződés létrejötte – megrendelés

A felek között az adásvételi szerződés, amely alapján az eladó árut értékesít a vevőnek, a vevői megrendelés eladó általi, a webáruház üzemeltető révén történő visszaigazolásával jön létre. A vevő a webáruház üzemeltető gorefurbished.hu internetes oldalán szereplő elektronikus megrendelőlap segítségével adja le a rendelését.

A leadott rendelés a fogyasztóként eljáró vevőre nézve az eladónak történő elküldése pillanatában kötelező erejűvé válik, ez azonban nem érinti a fogyasztóvédelmi törvény 7. § (5) bekezdésének rendelkezését. A megrendelésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a vevő azonosítását, vagyis a természetes személy nevét vagy a jogi személy megnevezését, e-mail-címet, telefonszámot, az áru megnevezését, az áru pontos leírását, a megrendelt áru mennyiségét, az áru pontos szállítási helyét (kézbesítési cím), a szállítási módot és a vételár kifizetésének módját.

Ahhoz, hogy Ön rendelést tudjon leadni, az online vásárlás lépéseit kell követnie, és a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kell kattintania. Felhívjuk a figyelmét, hogy a rendelés leadásával köteles kifizetni a rendelése ellenértékét. Ez követően e-mailt kap tőlünk a megrendelése fogadásáról („Megrendelés fogadása”). Ez nem jelenti azt, hogy a webáruház üzemeltető és az eladó elfogadta a megrendelést. Megrendelése egy vagy több termék megvásárlására vonatkozó, a részünkre előterjesztett vételi szándéknyilatkozatnak minősül. Minden egyes megrendelést először el kell fogadnunk. Erről e-mailben értesítjük Önt, amelyben a megrendelés elküldését is megerősítjük („Szállítási értesítő”). A szerződő felek között az adásvételi szerződés (a továbbiakban csak: szerződés) akkor jön létre, amikor visszaigazoljuk Önnek a megrendelését.

A megrendelés összesítését a szállítási értesítőhöz csatoljuk („Elektronikus nyugta”).

Ha a vevő fogyasztóként jár el, az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vásárlói tájékoztató, melyet az eladó az adásvételi szerződés létrejötte előtt, a jelen ÁÉF és az Adatvédelmi szabályzat útján adott át a vevőnek.


3. Az áru elérhetősége

A webáruház üzemeltető és az eladó fenntartják maguknak a jogot arra, hogy alapos okokból (különösen, ha az eladónál nincs raktáron az igényelt áru, ill. nem tudja beszerezni az igényelt árut vagy leszállítani a vevőnek az igényelt mennyiséget) visszautasítsák a vevő megrendelését vagy töröljék a vevő már visszaigazolt megrendelését, amiről (telefonon, írásban, e-mailben) értesítik a vevőt. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor így cselekedjünk. Önnel és más harmadik féllel szemben sem vállalunk felelősséget bármilyen termék törléséért a webhelyről, sem bármilyen anyag vagy tartalom törléséért vagy módosításáért a webhelyen, a megrendelés feldolgozásáért annak visszaigazolását követően.

A webáruház üzemeltetője és az eladó továbbá fenntartják a jogot arra, hogy a vevőnek azonos vagy hasonló minőségű és értékű pótterméket kínáljanak fel, vagy lehetővé tegyék a vevő számára, hogy e-mailben elálljon a szerződéstől (megrendelés törlése). Amennyiben a vevő nem szeretné megrendelni a pótterméket, és a szerződéstől való elállás vagy a megrendelés törlése mellett dönt, az eladó (ill. a webáruház üzemeltető) a vevő e-mail üzenetének beérkezésétől számított 14 napon belül visszafizeti a vevő által kifizetett bármilyen összeget.

Abban az esetben, ha a vevő nem áll el a szerződéstől, nem törli a megrendelését vagy észszerű időn belül nem fogadja el a felkínált pótterméket, a webáruház üzemeltető vagy az eladó jogosult elállni a szerződéstől, és visszafizetni a vevőnek a vevő által kifizetett összeget, mégpedig a webáruház üzemeltető vagy az eladó elállási nyilatkozatának kézbesítésétől számított 14 napon belül.


4. Fizetési és árfeltételek

A vevő köteles a webáruház üzemeltető által elfogadott megrendelés tárgyát képező árunak a webáruház üzemeltető általi rendelés-visszaigazolás pillanatában érvényes vételárát hiánytalanul és időben kifizetni. Ha a webáruház üzemeltető hibát állapít meg a vevő által megrendelt áruk vételárában, erről haladéktalanul értesíti őt, és lehetővé teszi számára, hogy megrendelését a helyesbített vételárral megerősítse, vagy e-mailben, illetve írásban törölje a megrendelését. Amennyiben a webáruház üzemeltetőnek nem sikerül felvennie a kapcsolatot a vevővel, a megrendelés töröltnek tekintendő, az eladó pedig a törléstől számított 14 napon belül visszafizeti a vevőnek az általa kifizetett összeget.

Az eladó nem köteles kiszállítani a vevőnek a téves vételáron megrendelt terméket (annak ellenére, hogy a webáruház üzemeltető vagy az eladó már visszaigazolta a megrendelést), amennyiben ez a hiba nyilvánvaló és félreérthetetlen, a vevő pedig azt észszerűen téves vételárként ismerhette volna fel.

Az áru vételára a webáruház üzemeltető gorefurbished.hu internetes oldalán szerepel a kiválasztott áru mellett. A vételár az áfát is tartalmazza. Az így meghatározott vételárhoz az áru szállítási költségei, illetve a fizetési szolgáltató által az igénybe vett fizetési szolgáltatásért felszámított díjköltség kerül felszámításra. (a továbbiakban: Vételár).

Ezzel kapcsolatban a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv V. cím I. fejezete alapján a teljesítés helyének azt a tagállamot kell tekinteni, ahol a termék kiszállításra kerül, és az alkalmazandó ÁFA annak a tagállamnak az érvényes adómértéke, ahol a leadott rendelés alapján a termék kiszállításra kerül.

Az egyes joghatóságok hatályos szabályainak és rendelkezéseinek megfelelően akkor számítjuk fel az áfát, ha az árut áfaalanynak minősülő (vagy áfafizetésre kötelezett) vásárlónak szállítjuk.


A vevőnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére a vételár megfizetésére:

- készpénzben vagy bankkártyával közvetlenül az eladónál az áru személyes átvétele során,

- utánvétes fizetéssel,

- banki átutalással a Refurbished Partner bankszámlájára, amely a számlán szerepel,

- online bankkártyás fizetéssel a ČSOB biztonságos fizetési átjárójában.

Online kártyás fizetés a ČSOB, a. s. biztonságos fizetési átjárójában – Amennyiben a vevő az online kártyás fizetési opciót választja, fizetéskor az adott fizetési átjáróban meghatározott lépéseket köteles követni. Az eladó nem köteles elküldeni az adásvétel tárgyát, mielőtt a vevő kifizeti annak vételárát. Amennyiben a vevő a ČSOB fizetési rendszert (fizetési átjárót) kívánja használni a fizetéshez, amelynek üzemeltetője a Československá obchodná banka, a.s. /Csehszlovák Kereskedelmi Bank Rt./, székhely: 815 63 Pozsony, Michalská u. 18., Szlovák Köztársaság, statisztikai számjel: 36 854 140, bejegyezve a Pozsony I. Járásbíróság Cégjegyzékében, szakasz: Kft, cégjegyzékszám: 4314/B, használata előt köteles megismerni a használatára vonatkozó üzleti feltételeket. A ČSOB fizetési rendszert kizárólag a Československá obchodná banka, a. s. társaság üzemelteti, az Eladót és a webáruház üzemeltetőt ezért nem terheli semmilyen felelősség a vevőnek a fizetési rendszer használatával vagy azzal kapcsolatban okozott esetleges károkért. Az illetéktelen hozzáférés kockázatának minimalizálása érdekében a hitelkártya adatait titkosítjuk. A hitelkártyákat a kártyát kibocsátó szervezet ellenőrzi és engedélyezi. Abban az esetben, ha az adott szervezet nem engedélyezi a fizetést, az eladót és a webáruház üzemeltetőt nem terheli felelősség az esetleges késedelmes kiszállításért vagy a kiszállítás elmaradásáért, és nem köthet szerződést a vevővel.

A vevő a webáruház üzemeltető bankszámlájára utalja át a fizetendő összeget, aki engedélyezi a fizetéseket, majd a szerződéses megállapodás alapján a megfelelő összegben és határidőben az eladónak továbbítja. A vevő a fizetendő összeget a webáruház üzemeltető bankszámláján történő jóváírás pillanatában teljesíti. A fizetési bizonylatot az eladó állítja ki és küldi el a vevőnek az áruhoz mellékelve.


5. Szállítási feltételek

A webáruház üzemeltető szállítással vagy expressz futárszolgálattal kézbesíti az árut a vevő megrendelésben megadott címére. Abban az esetben, ha a vevő a személyes átvétel lehetőségét választja, arra az eladó telephelyén kerül sor, melyet a vevő választott, és amelynek címét a megrendelés tartalmazza.

Az eladó vagy a webáruház üzemeltető általában a vevő megrendelésének visszaigazolásától számított 14 munkanapon belül kézbesíti az árut, amennyiben a vevő által megrendelt terméket az eladó raktáron tartja. Ha a vevő által megrendelt áru a rendelés idejében nem elérhető, a webáruház üzemeltető vagy az eladó értesíti a vevőt az áru szállítási határidejéről. Ha az árut nem lehet a vevői megrendelés webáruház üzemeltető általi visszaigazolásától számított 14 munkanapon belül kézbesíteni a vevőnek, az eladó vagy a webáruház üzemeltető tájékoztatja erről a tényről a vevőt. Abban az esetben, ha az eladó az előző mondat értelmében késedelembe esik az áru kézbesítésével, a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy új áruszállítást egyeztethet az eladóval vagy a webáruház üzemeltetővel. A vevő igénybe veheti az expressz árukézbesítési szolgáltatást, amelynek keretében a webáruház üzemeltető a vevő megrendelésének visszaigazolásától számított 24 órán belül kézbesíti a megrendelt árut, és amelyre a webáruház üzemeltetőnek a vevői megrendelés webáruház üzemeltető általi visszaigazolása pillanatában érvényes díjjegyzéke szerinti szállítási díj vonatkozik. Amennyiben az eladó késedelembe esik az áru kiszállításával, és a vevő nem áll el a szerződéstől, jogában áll expressz árukézbesítést igényelni az eladótól. Az előző mondat szerinti esetben az eladó saját költségén jogosult expressz szolgáltatással kézbesíteni az árut a vevőnek.


A vevő részére történő árukézbesítés teljesítettnek tekintendő:

az áru vevő által meghatározott első szállítónak történő átadása vagy az áru vevőnek történő feladása pillanatában,

az áru vevő részére történő rendelkezésre bocsátása pillanatában az eladó telephelyén, az eladó nyitvatartási idejében.

A vevő köteles az áru kézbesítésekor megvizsgálni a kézbesített áru megfelelőségét és hiánytalanságát az ÁÉF 9. cikkének megfelelően.

A vevőnek jogában áll visszautasítani a hibásan teljesített megrendelést, vagy megerősíteni a hibásan teljesített megrendelés átvételét, majd a jelen feltételek részét képező panaszkezelési szabályzat lépéseit követni. A hibásan teljesített megrendelés átvételének visszautasítása esetén a megrendelés visszaküldésével kapcsolatos valamennyi költséget az eladó viseli.

Az eladó nem veszi figyelembe az áru átvételénél észlelhető hiányosságok későbbi bejelentését. Abban az esetben, ha a vevő a hibás teljesítéstől eltérő okból utasítja vissza a kiszállított áru átvételét, az eladó ebből eredő költségeit teljes egészében a vevő köteles viselni. Abban az esetben, ha a vevő fogyasztóként jár el, jelen rendelkezés nem érinti a távértékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi törvény 10. § (3) bekezdésében foglaltakat.

Ha a vevő az eladó áruátvételre vonatkozó felszólításától számított 30 napon belül sem veszi át az árut, az eladónak vagy a webáruház üzemeltetőnek jogában áll elállni a szerződéstől. A vevő az áru személyes átvételét a szállítólevél aláírásával erősíti meg a neve olvasható feltüntetése mellett. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag nem került sor szállítólevél kiállítására, a vevő ebben az esetben a szállítólevélként szolgáló számla aláírásával erősíti meg az áru átvételét. Az eladó és a vevő eltérő írásbeli megállapodása hiányában az áruhoz fűződő tulajdonjog és kárveszély az áru eladótól történő átvétele pillanatában száll át a vevőre. Abban az esetben, ha a vevő késedelembe esik az áru átvételével, az áruhoz fűződő kárveszély a késedelem első napján száll át a vevőre.


6. A webhely használata

Ön a jelen weboldal használatával és a rendelések leadásával felhasználóként elfogadja az alábbiakat:

a) A webhelyet kizárólag megkeresések és jogszerű rendelések leadásához fogja használni.

b) Nem ad le hamis vagy csalárd megrendeléseket. Ilyen típusú megrendelés megalapozott gyanúja esetén az eladónak jogában áll törölni a megrendelést és értesíteni az illetékes hatóságokat.

c) A valóságnak megfelelő, teljes és pontos e-mail-címet, postacímet vagy más elérhetőségeket bocsát a rendelkezésünkre. Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén felhasználjuk ezeket az információkat, hogy felvegyük önnel a kapcsolatot a megrendelésével kapcsolatban (lásd az Adatkezelési szabályzatunkat).


Amennyiben Ön nem adja át nekünk az általunk igényelt összes információt, nem fogja tudni leadni a rendelését.

A jelen webhelyen leadott rendeléssel megerősíti, hogy betöltötte 18. életévét, cselekvőképes és maradéktalanul elfogadja a jelen feltételeket. Ezenkívül kijelenti és megerősíti, hogy a megrendelés leadása előtt kellő tájékoztatást kapott az adásvételi szerződés létrejöttéhez szükséges lépésekről, mégpedig a webhely megfelelő aloldalán található jelen feltételekben szereplő részletezésük útján, továbbá arról, hogy az adásvételi szerződést nem tároljuk elektronikus változatban azzal, hogy önnek jogában áll azt írásban kérelmezni, és hogy az adásvételi szerződés megkötéséhez felkínált nyelv a magyar nyelv.


7. A vevő – fogyasztó általi elállás a szerződéstől

A távértékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi törvény értelmében a fogyasztóként eljáró vevőnek jogában áll az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől és visszaküldeni az árut. A vevő ezen jogait közvetlenül az eladóval szemben gyakorolhatja, amennyiben még nem kapta meg a „Szállítási értesítőt“.

A szerződéstől való elállás időtartama akkor is megtartottnak tekintendő, ha a vevő legkésőbb az elállásra nyitva álló határidő utolsó napján elküldi az eladónak az elállási nyilatkozatát.

A vevőnek az elállásra nyitva álló határidő kezdete előtt is jogában áll elállni a szerződéstől. A vevő a szerződéstől való elálláshoz a webáruház üzemeltető által az gorefurbished.hu internetes oldalon közzétett elállási nyilatkozatot használhatja.

A vevő által visszaküldött áru nem lehet használt vagy sérült, lehetőleg az eredeti csomagolásban kell lennie, a vevő pedig visszaküldéskor köteles mellékelni az áruhoz a vásárlási bizonylatot.

A vevő a szerződéstől való elállás esetén köteles visszaszolgáltatni az árut az eladónak, mégpedig a társaság székhelyének címére, kivéve, ha az eladóval ettől eltérően állapodnak meg. A szerződéstől való elállás esetén a vevő kizárólag az áru eladó vagy az eladó által az áruátvétellel megbízott személy részére történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket viseli.

Az eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat átvételétől számított 14 napon belül köteles visszafizetni a vevőnek a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban a vevőtől kapott bármilyen összeget, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltségeket, illetve egyéb költségeket és díjakat, mégpedig a vevő által használt fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha erről a felek másként állapodnak meg. A fentiekre való tekintet nélkül az eladó mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg át nem veszi a visszaküldött árut, vagy a vevő nem igazolja az áru visszaküldését, attól függően, melyik következik be előbb.

A távértékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi törvény 7. § (6) bekezdése értelmében a fogyasztó nem állhat el az olyan szerződéstől, amelynek tárgya:

- olyan szolgáltatásnyújtás, ahol a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy a beleegyezésével a szolgáltatásnyújtás teljesítése után kifejezetten elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, amennyiben arra sor került,

- olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás, amelyek vételára/díja a pénzügyi piac ármozgásától függ, amelyet az eladó nem befolyásolhat, és amely az elállási időszak alatt történhet,

- a fogyasztók külön igényei alapján gyártott áruk értékesítése, személyre szabott áruk vagy egyéni felhasználásra szánt áruk,

- olyan termékek értékesítése, amelyek minősége gyorsan csökken, vagy amelyek romlandók,

- olyan védőcsomagolásban lévő áruk értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem megfelelő, és amelyek védőcsomagolása a szállításuk után sérült,

- olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítás után elválaszthatatlanul keverendők más árukkal,

- olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek vételára a szerződéskötéskor került megállapításra, amelyek kézbesítése legkorábban 30 nap elteltével valósítható meg, a vételáruk pedig a piaci ármozgástól függ, amelyet az eladó nem tud befolyásolni,

- olyan sürgős javítások vagy karbantartások, amelyeket a fogyasztó kifejezetten kért az eladótól; ez nem vonatkozik azokra a szolgáltatási szerződésekre és szerződésekre, amelyek tárgyát a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészek képeznek, ha azok az eladó fogyasztónál történt látogatása során kötötték, és a fogyasztó az ilyen szolgáltatásokat vagy árukat nem előre rendelte,

- védőcsomagolásban forgalmazott hangfelvételek, videofelvételek, hangos képfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

- folyóiratok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés szerinti értékesítést és a könyvek értékesítését, amelyeket nem védőcsomagolásban szállítanak,

- szállásnyújtáson kívüli célból történő szállásszolgáltatás, árufuvarozás, autókölcsönzés, vendéglátóipari szolgáltatások nyújtása vagy a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, amely során az eladó vállalja, hogy az ilyen szolgáltatásokat az egyeztetett időpontban vagy határidőn belül nyújtja,

- elektronikus tartalom szolgáltatása, kivéve a fizikai adathordozókat, ha azt a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdeményezte, és a fogyasztó megfelelő felvilágosítást kapott arról, hogy a hozzájárulásával elveszik a szerződéstől való elállás joga.


8. Jótállási feltételek és hibafelelősség

Az áruk előállítása a lehető legnagyobb gondossággal, a lehető legjobb minőségű anyagok és technológiák felhasználásával történik. A jótállási idő az áru vevő általi átvétele napján kezdődik. A jótállási idő minden termék esetében az áru vevő általi átvételétől számított 24 hónap (kivéve a céges vásárlásokat, melyek esetében a jótállási idő 12 hónap), kivéve, ha az alábbiakban ettől eltérő jótállási idő szerepel vagy az eladó ennél hosszabb jótállási időt határoz meg. A jótállás az áru átvétele napján kezdődik.

Hosszabb jótállási idő a felhasználói kézikönyvben vagy az áruhoz mellékelt számlában köthető ki.

Az áruhiba miatt kedvezményes áron értékesített áru jótállási ideje 24 hónap, az eladó azonban nem vállal felelősséget a kedvezményes vételár alapjául szolgáló hibáért. Használt tárgyak esetében a jótállási idő 12 hónap (a szlovák Polgári Törvénykönyv 620. § (2) bekezdése), az eladó pedig nem vállal felelősséget a használt jellegük vagy kopásuk okozta hibákért. A használt árucikkeket az eladó láthatóan használtként jelöli meg, azok mellett a rövidebb jótállási időre vonatkozó tájékoztatás is szerepel.

Az eladó az alábbi hibákért tartozik szavatossággal:

mennyiségi hibák – az egyeztetett árumennyiségnél kisebb darabszám leszállítása – a vevő legkésőbb az áru átvételekor köteles erről értesíteni az eladót, ellenkező esetben a szavatossági igénye semmissé válik. Ha a vevő aláírja a szállítólevelet, ill. az áru kézbesítésének tényét igazoló egyéb dokumentumot, és abban nem tünteti fel az ilyen jellegű áruhibát, annak tekintendő, hogy az áru az egyeztetett minőségben került leszállításra a vevő részére,

az áru látható mechanikai sérüléseiről – beleértve a nem megfelelő csomagolást, karcolásokat és más nyilvánvaló hibákat, amelyek közvetlenül az áru átvételekor láthatók – a vevő köteles legkésőbb az áru átvételekor értesíteni az eladót, egyébként a hibákból eredő igénye semmissé válik. Ha a vevő aláírja a szállítólevelet, ill. az áru kézbesítésének tényét igazoló egyéb dokumentumot, és abban nem tünteti fel az ilyen jellegű áruhibát, annak tekintendő, hogy az áru nyilvánvaló hibák nélkül került leszállításra a vevő részére,

az áru kicsomagolása után észlelhető hibák – a vevő köteles haladéktalanul értesíteni az eladót az áru minden olyan nyilvánvaló hibájáról, amely a kicsomagolás után észlelhető, az árut ilyen esetben a továbbiakban nem kezelheti vagy használhatja,

olyan hibák, amelyek kizárólag az áru használata során észlelhetők – olyan rejtett hibákról van szó, amelyeket a vevő haladéktalanul a megállapításukat követően, de legkésőbb 7 napon belül azt követően, hogy azokat megállapította vagy megfelelő szakmai gondosság mellett megállapíthatta volna, jogosult és köteles érvényesíteni az eladóval szemben; e határidőt követően a vevő ilyen áruhibákból eredő igényei semmissé válnak.


A vevő általános kötelezettsége, hogy a termékeket a gyártók katalógusaiban, útmutatóiban és tájékoztatóiban szereplő utasításoknak megfelelően kezelje.

A jótállás nem vonatkozik, az eladó pedig nem vállal felelősséget különösen az alábbi hibákért:

a nem megfelelő, szakszerűtlen vagy helytelen kezelés következtében keletkező hibák (különösen a termék műanyag alkatrészeinek sérülése, kijelzők megkarcolása a nem megfelelő tisztítás következtében, ütközések okozta sérülések stb.),

a gyártó használati útmutatójával ellentétes használattal vagy telepítéssel, elektrosztatikus kisülés okozta hibák,

nem megfelelő vagy hibás program használatával okozott hibák és az ezzel kapcsolatos károk,

természeti katasztrófa, erőszakos károkozás, időjárási körülmények vagy rendkívül szokatlan körülmények között történő működtetés okozta hibák,

az adott terméket értékesítő eladótól eltérő helyen megvásárolt alkatrészek összeférhetetlensége következtében felmerülő hibák, amennyiben az eladó nem hagyta jóvá az adott alkatrészt,

a termékbe való jogosulatlan beavatkozás következtében felmerülő hibák,

elsősorban a katalógusokban, útmutatókban, tájékoztatókban, felhasználói kézikönyvekben szereplő üzemeltetési és használati előírások, laptop akkumulátorok súlyos megszegése következtében felmerülő hibák.

Az eladó nem vállal felelősséget a termék adathordozóin tárolt adatok elvesztéséért, károsodásáért vagy az azokkal való visszaélésért. A vevő köteles gondoskodni arról, hogy mielőtt átadja a terméket javításra, elmentse a szükséges adatokat és megakadályozza az azokkal való esetleges visszaélést.

A panaszkezelési eljárást beleértve a vevő hibákból eredő igényeit a jelen ÁÉF 9. pontjában szereplő panaszkezelési alapelvek szabályozzák.

Abban az esetben, ha a vevő fogyasztóként jár el, a Polgári Törvénykönyv 619. és köv. § rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen cikk rendelkezéseivel szemben. Az áruhibákból eredő igényekre a továbbiakban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók.


9. Panaszkezelési alapelvek – panaszkezelési szabályzat

Amennyiben a panasz időben és a jelen cikk rendelkezéseinek megfelelő módon került benyújtásra, a vevőt a szlovák Polgári Törvénykönyv 622–625. § rendelkezésének megfelelően áruhiba esetén a következő jogok illetik meg:


Ha elhárítható hibáról van szó, a vevőnek joga van a hiba térítésmentes, időben történő és megfelelő elhárítását igényelni, mégpedig indokolatlan késedelem nélkül.

A hiba elhárítása helyett a vevő kérheti az áru cseréjét; ha a hiba csak az áru egy részét érinti, kérheti az adott alkatrész cseréjét abban az esetben, ha ez az áru vételárához vagy a megrendelés jelentőségéhez viszonyítva nem okoz az eladónak aránytalan költségeket.

Ha a hibát nem lehet elhárítani, és az a hibátlan áruhoz képest akadályt jelent az áru rendeltetésszerű használatában, a vevőnek joga van termékcserét igényelni vagy elállni a szerződéstől.

Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt abban az esetben is, ha a hibák elháríthatók, azonban a megrendelt terméket a javítást követően felmerülő hibák következtében vagy több hiba előfordulása miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni.

Elháríthatatlan hibák esetén a vevő észszerű árengedményt kérhet.


Fenti jogairól úgy adtunk tájékoztatást, hogy a webhelyünk megfelelő aloldalán közzétettük a jelen feltételeket, melyeket a rendelés leadása előtt módjában állt megismerni.


A vevő panaszt tehet: 

személyesen, közvetlenül az eladó székhelyén, a panaszkezeléssel megbízott munkatársunknál, nyitvatartási időnk alatt bármikor,

írásban, az eladó székhelyének postacímére történő küldéssel.


Az eladó vagy az eladó által a panaszkezeléssel megbízott munkatárs azonnal meghatározza a panaszkezelés módját, összetett esetekben legkésőbb a panasztételtől számított 3 munkanapon belül, indokolt esetekben, különösen, ha az áru állapota összetett műszaki vizsgálatot igényel, a panasztételtől számított 30 napon belül.


Abban az esetben, ha az áru állapota összetett műszaki vizsgálatot igényel, a vevő tájékoztatást kaphat a panaszkezelés előrehaladásáról, mely a továbbiakban az eladó és a vevő kölcsönös megállapodása alapján egyedi kivizsgálás tárgyát fogja képezni.


Az összetett műszaki vizsgálatot igénylő panasz 30 napnál korábban történő lezárása esetén a vevő erről tájékoztatást kap, és ezt követően személyesen átveheti az árut, vagy azt az eladó díjmentesen kiszállítja a részére.


Panasz benyújtásakor a következő tényeket kell alátámasztani:

hogy a vevő az adott eladónál vásárolta a terméket, akinél panaszt nyújt be, annak vételárát; a vevő ennek alátámasztása érdekében benyújtja a vásárlást igazoló érvényes bizonylatot a vásárlás pontos időpontjával, amely alátámasztja a kifogásolt áru megvásárlását (számla, pénztári nyugta, szállítólevél stb.),

hogy a termékben a jótállási idő alatt hibát észlelt (amely nem olyan hiba, melyet a jelen Panaszkezelési szabályzat, a gyártó felhasználói kézikönyve vagy az alkalmazandó jogszabályok kizárnak),

az eladó haladéktalan értesítése az áruhibáról, és a hibás áru haladéktalan eljuttatása az eladónak az eladó székhelyének címére a vevő költségére, kivéve, ha az eladó és a vevő ettől eltérően állapodnak meg,

abban az esetben, ha a termékre az általánosnál hosszabb – 24 hónapos – jótállási idő vonatkozik, a vevőnek igazolnia kell, hogy a hiba a jótállási időszakban merült fel. A vevő ennek érdekében átadja a megfelelően és olvashatóan kitöltött jótállási jegyet, amelyen szerepel a vásárlás időpontja, a termék típusa, az értékesítési pont pecsétje és az értékesítő aláírása. Egyedi esetekben, amikor az eladó tisztában van az adott termék hosszabb jótállási idejével, nem kell szükségszerűen jótállási jegy bemutatását kérnie a vevőtől a jótállási idő alátámasztásához.

A vevő panasz benyújtása esetén köteles megfelelően megjelölni a kifogásolt terméket, és a lehető legrészletesebben leírni annak hibáit, továbbá megadni az elérhetőségeit a panaszkezelés során történő kapcsolattartáshoz.

Számítógéppel kapcsolatos panasz esetén a vevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy valamennyi licencfeltételt betartotta, és nem telepített a számítógépre illegális szoftvert, ellenkező esetben az eladó nem köteles elismerni a benyújtott panaszt. Ha az eladó azt állapítja meg, hogy a kifogásolt számítógép illegális szoftvert tartalmaz, nem köteles elismerni a benyújtott panaszt. Az eladó ebben az esetben nem vállal felelősséget az esetleges károkért.


A fentiekben részletezett feltételek bármelyikének vevő általi elmulasztása esetén az eladónak joga van arra, hogy ne ismerje el, illetve visszautasítsa a vevő panaszát. Az eladó és a vevő kölcsönös megállapodása alapján a panasz el nem ismerése/visszautasítása esetén a terméken garanciális időn túli szerviz végezhető, mégpedig az eladó weboldalon közzétett díjjegyzék szerinti díj ellenében, amely garanciális időn túli szervizként kerül elszámolásra.


Amennyiben a vevő olyan hibát jelent be, amelyre a jótállás nem vonatkozik (pl. nem teljesültek a jótállási feltételek, a hibát tévesen jelentették be, a jótállási idő leteltét követően stb.), az eladó az így bejelentett hiba elhárításával kapcsolatos költségek maradéktalan megtérítését kérheti a vevőtől.


Az eladó a panasz benyújtásakor megerősíti a vevőnek a panasz fogadását. Az eladó legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül köteles írásban nyilatkozni a panasz kezelését illetően.

A panaszkezelés módjának meghatározását követően az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül kezelni a panaszt, ami nem tarthat tovább a panasz benyújtásától számított 30 napnál. A panaszkezelésre nyitva álló határidő letelte után a vevőt ugyanazok a jogok illetik meg, mint az elháríthatatlan áruhiba esetén (vagyis termékcserét vagy visszafizetést igényelhet – elállhat a szerződéstől).

A vásárlás időpontjától számított első 12 hónapon belül benyújtott panasz esetén az eladó kizárólag szakértő általi megvizsgálás alapján utasíthatja el a panaszt. Az eladó a panasz elutasításától számított 14 napon belül köteles átadni a fogyasztónak a panasz elutasítását indokoló szakértői vélemény egy példányát. Amennyiben az eladó elutasítja a vásárlás időpontjától számított 12 hónapon túl tett kifogást, a panasz lezárásáról kiállított bizonylatban köteles feltüntetni, kinek küldheti el a vevő az árut szakértői elbírálás céljából. Ha a vevő a szakértői elbírálás alapján bizonyítja, hogy az eladó felelős az áruhibákért, újra panasszal élhet.

Termékcsere esetén a jótállási idő az új termék átvételének napján kezdődik. Alkatrészcsere esetén az új alkatrészre vonatkozó jótállási idő annak átvétele napján kezdődik. A termékszavatossági igény érvényesítésétől a javítást követő termékátvételig számított idő nem számít bele a jótállási időbe. A termékszavatossági igények, amelyekre a jótállási idő vonatkozik, semmissé válnak, ha azokat a vevő nem érvényesíti a jótállási idő alatt.

Az árukkal kapcsolatos panaszokra a szlovák Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az áru kezelése, használata, szállítása és tárolása során a vevő köteles betartani a gyártó által kiadott felhasználói kézikönyvben foglalt utasításokat. A vevő köteles mielőbb megvizsgálni a kézbesített árut, mégpedig úgy, hogy az ésszerű szakszerű vizsgálat során észlelhető hibákat mielőbb feltárják. Az így észlelt esetleges hibákról a vevő köteles haladéktalanul értesíteni az eladót. A későbbiek során észlelt hibákról a vevő szintén indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni az eladót.


Leggyakoribb problémák a panaszok benyújtásakor

  • A hiba hiányos leírása. A vásárlók leggyakrabban a „nem működik” leírást használják a hibára. Ha a műszaki szakember ezzel a leírással kezdi el tesztelni az alaplapot, és az beindul, a panaszt alaptalannak fogjuk tekinteni. Ezért kérjük, írja le részletesen a hibát, pl.: „A képernyő bekapcsolt állapotban csak a piros árnyalatait és egy kb. 5 cm széles fekete foltot jelenít meg a jobb felső sarokban.”
  • Sérült védőmatricák. Ne távolítsa el önkéntesen a különféle matricákat (a processzorokról, memóriákról stb.), ellenkező esetben a jótállás automatikusan elvész.
  • Hibásan beállított kapcsolók vagy helytelen telepítés. A vásárló nem olvassa el az útmutatót, és nem telepíti megfelelően a terméket. Kérjük, olvassa el az útmutatókat és a readme fájlokat, ezzel rengeteg időt és pénzt takaríthat meg.
  • Rossz BIOS-verzió. Sok hibát olyan BIOS telepítése okoz, melyet nem az adott típusú alaplaphoz terveztek. Ha kétségei vannak a BIOS megfelelőségével kapcsolatban, az upgade végrehajtása előtt forduljon szakemberünkhöz.
  • Olyan paraméterek kifogásolása, amelyeket a gyártó nem garantál. A vásárlók időnként olyan funkciókat várnak el a termékektől, amelyeket a gyártó nem garantál. A termék megvásárlása előtt kérjük, egyeztesse értékesítő munkatársainkkal annak paramétereit, vagy hagyja, hogy bemutassák önnek a terméket.
  • Olyan paraméterek kifogásolása, amelyek első ránézésre hibának tűnnek, de azok az áru természetes részét képezik. Példáula trinitron és fd trinitron képernyők esetében közelebbről megnézve 2 vékony sáv látható, ezek azonban nem a kép sérülését jelentik, hanem annak szinkronizálására szolgálnak.
  • Pixelhibák az LCD képernyőknél – az ISO 13406 szabvány szerint az elfogadott pixelhibák száma 1 millió pixelre vonatkoztatva 5 db. Ezért az ilyen típusú kifogásokat nem áll módunkban elfogadni. A táblázatban szereplő ISO szabvány szerint pixelhiba 1 millió pixelre vonatkoztatva:
  • 2 db (1-es típus), vagyis a folyamatosan fehéren világító
  • 2 db (2-es típus), vagyis a folyamatosan fekete
  • 5 db (3-mas típus), vagyis az 1-es és 2-es típusútól eltérő bármilyen hiba, pl. folyamatosan piros, kék stb.

Példa: a 15" LCD képernyő kijelzőjén 0,786432 millió képpont található – a megengedett 5/1 millió – ezért 5*0,78 = 3,9 hibás képpont/képernyő.


10. Záró rendelkezések

A jelen ÁÉF a gorefurbished.hu webáruház üzemeltető weboldalán történő közzététel napján válnak érvényessé és hatályossá, és a vevő és az általa választott eladó részére kötelezők. Az ÁÉF a weboldalon a vevői megrendelés webáruház üzemeltetőnek történő leadása pillanatában közzétett terjedelemben és szövegezésben érvényesek.

Abban az esetben, ha a jelen ÁÉF valamely rendelkezése egészben vagy részben érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és hatályát. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezések helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vevőnek címzett elektronikus üzenetek kézbesítését illetően általános szabály, hogy amennyiben az eladónak nem érkezik hibaüzenet az üzenet (e-mail vagy SMS) a vevő megadott e-mail-címére vagy telefonszámára (mobil) történő kézbesíthetetlenségéről, az üzenet (e-mail vagy SMS) a küldés napját követő napon kézbesítettnek tekintendő, kivéve, ha a kötelező jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek.

A webáruház üzemeltetőnek vagy eladónak címzett elektronikus üzenetek kézbesítését illetően általános szabály, hogy az elektronikus irat (e-mail) addig a pillanatig tekintendő nem kézbesítettnek, amíg annak fogadását a webáruház üzemeltető vagy az eladó e-mailben vissza nem igazolja a vevőnek.

Valamely küldemény akkor is kézbesítettnek tekintendő, ha a címzett elutasítja annak átvételét, vagy azt a címzett saját hibájából vagy mulasztás folytán nem veszi át. A küldeményt ilyen esetben a posta megőrzési idejének leteltével kell kézbesítettnek tekinteni, amelynek időtartamát a feladó határozza meg, illetve a küldemény feladónak történő visszaérkezésével, amiről a feladónak sértetlen bizonyítékot kell felmutatnia. A futárszolgálattal (különösen: DPD, DHL, IN TIME, UPS) kézbesített értesítések a szerződő fél általi átvétel pillanatában tekintendők kézbesítettnek. A futárszolgálat általi sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítés pillanatának az első kézbesítési kísérletet követő harmadik nap tekintendő azzal, hogy a kézbesítési kísérletet a futárszolgálat nyilatkozattal támasztja alá. Az eladó kizárólagosan jogosult eldönteni, hogy milyen formában és milyen esetekben tartja ebben a formában a kapcsolatot a vevővel (SMS-ben, e-mailben vagy más megfelelő módon).

Abban az esetben, ha az ÁÉF és/vagy a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, ez nem vonja maga után a Szerződés és/vagy ÁÉF többi rendelkezésének érvénytelenségét vagy hatálytalanságát. Ilyen esetben a felek vállalják, hogy haladéktalanul felváltják az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést olyan új rendelkezéssel, amely megőrzi az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés által az elfogadása pillanatában, illetve a szerződés létrejöttekor követett célt.

A webáruház üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor felülvizsgálja és módosítsa a jelen feltételeket. A feltételek bármilyen módosítása nem sértheti vagy korlátozhatja a vevő jelen szerződésből eredő bármely olyan jogát, melyet a módosítások hatálybalépése előtt gyakorolt. A módosítások a webhelyen való közzétételük napján lépnek hatályba. Ha a vevő nem ért egyet a módosított feltételekkel, joga van törölni a felhasználói fiókját, ellenkező esetben a webáruház üzemeltető azt feltételezi, hogy elfogadja a feltételeket.

A vevőre a jelen webhely használatakor vagy az egyes megrendelések leadásakor érvényben lévő szabályzatok és feltételek vonatkoznak.

Az alkalmazandó anyagi és eljárásjog a Szlovák Köztársaság joga. Az ÁÉF-ből és a Szerződésből eredő vagy azokhoz kapcsolódó viták esetében beleértve az áruszállítást érintő vitákat kizárólag a Szlovák Köztársaság bíróságai, a Szlovák Köztársaság jogszabályai alapján járhatnak el és dönthetnek.

Ha ön vevőként úgy ítéli meg, hogy sérültek a jogai, vagy amennyiben nem elégedett a panaszkezelés módjával, kérjük, jogorvoslati kérelmével először hozzánk forduljon e-mailben az info@gorefurbished.hu címen, hogy egyeztetni tudjuk a peren kívüli megállapodás feltételeit.

Amennyiben visszautasítjuk a kérelmét, vagy arra 30 napon belül nem válaszolunk, a fogyasztói viták alternatív vitarendezéséről, valamint némely törvények módosításáról szóló, többször módosított Tt. 391/2015. sz. törvény 12. § alapján alternatív vitarendezést kezdeményezhet. A vitarendezés illetékes hatósága a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, melynek székhelye: 827 99 Pozsony, Bajkalská u. 21/A, P. O. BOX 29 (http://www.soi.sk) vagy a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervek jegyzékébe bejegyzett bármely más engedélyezett szervezet (http://www.mhsr.sk). Igénybe veheti továbbá az online vitarendezési platformot, amely a következő címen érhető áll: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Visszavonási forma

1